Wie en wat

  • samenspel in de pauze

    samenspel in de pauze

  • dekhaar en onderwol splitsen

    dekhaar en onderwol splitsen

Muziek

Sinds 1991 legde Anneke Goudkuil zich beroepsmatig toe op het geven van muzieklessen. Ze volgde vele kursussen op het gebied van de volksmuziek en deed de opleiding theorie lichte muziek. Voor 2-rijer trekharmonica ontwikkelde ze een complete lesmethode met bijpassende speelboekjes. Anneke was lid van Spillemandskredsen. Deze speelmansvereniging zet zich in voor onderzoek naar en behoud van kennis over de Deense volksdansmuziek. Ze volgde er o.a. de speelmansopleiding.

Huisvlijt

Onder 'huisvlijt' wordt thuis verricht handwerk verstaan. Anneke houdt van allerlei soorten handwerk zoals breien, haken en weven, maar ook spinnen op een spinnewiel, wol kammen/kaarden of op traditioneel Scandinavische wijze een dubbele vacht splitsen. 

Script logo