Docent

Sinds 1991 legt Anneke Goudkuil zich beroepsmatig toe op het geven van muzieklessen. Ze volgde vele kursussen op het gebied van de volksmuziek en deed de opleiding theorie lichte muziek. Voor 2-rijer trekharmonica ontwikkelde ze een complete lesmethode met bijpassende speelboekjes.

Anneke speelt graag dansmuziek en vertelt net zo gemakkelijk over technische zaken als over de herkomst van de muziek die je onder handen hebt.

Anneke is lid van Spillemandskredsen. Deze speelmansvereniging zet zich in voor onderzoek naar en behoud van kennis over de Deense volksdansmuziek. Ze volgde er de speelmansopleiding.