Muzieklessen - Dankwoord

  • les

    les

  • muziekboeken

    muziekboeken

Na 35 jaren muzieklessen te hebben verzorgd in mijn eigen lespraktijk is het per 1 september 2020 genoeg geweest. Met veel genoegen hielp ik velen het instrument van hun keuze te leren bespelen (akkoordciter en 2-rijer trekharmonica). Het benodigde lesmateriaal schreef ik zelf. Daarnaast waren er de speelgroepen, de kursussen, de lessen bij trekzakclubs in den lande en organiseerde ik in samenwerking met de Stichting Volksmuziek Nederland trainingen voor collega-docenten. Hobby werd beroep en vaak leerde ik net zoveel van mijn leerlingen als zij van mij. Hierbij een woord van dank aan allen die zo trouw mijn lessen bezochten. Het was een fantastische periode waar ik hele fijne herinneringen aan bewaar. Anneke Goudkuil.

Script logo